ادبیات دیدگاه نقد و بررسی

«او بر لبه‌ی تیز خواب‌ها راه می‌رود»

شهرگان
نگاهی به: «و غیره‌»ی سپیده جدیری یك نوع نوشتار سهل و ممتنع در شعرهای سپیده جدیری هست كه مشخصه‌ی تفكر شاعرانه‌ی سپیده جدیری ست. شعرهاش...