آشیان / برچسب آرشیوها:  ياد ، سوكِ، دكتر، حسين، فاطمی، منیر طه

برچسب آرشیوها:  ياد ، سوكِ، دكتر، حسين، فاطمی، منیر طه

به ياد و در سوكِ دكتر حسين فاطمی

ای سرورِ آزادگان ، يادت گرامی باد   وقتی كه آن ابله به اعدامِ تو فرمان داد ، وقتی هزاران جان كنارِ جانِ تو جان داد ،   وقتی سرودِ « زنده بادت» بر لبت غلتيد ، * خون‌خواهيَت را ای به خون آغشته ، فرمان داد   نامِ بلندت …

بیشتر بخوانید