پیشنهاد سردبير سياست سیاسی و اقتصادی گزيده‌ها مقالات

مارکسیسم و باور به امر غیرممکن

سام محمودی سرابی
برش‌هایی از یک پژوهش به حسن مرتضوی تجسم عینی باور به امر غیرممکن ورود: آنچه در پی می‌آید بخش نخست بریده‌هایی است از یک پژوهش...
دانش و پژوهش صفحه اول گزيده‌ها مقالات

گردش و پژوهش پیرامون «مریخ»

حبیب ناظری
مطالعهٔ مریخ، همسایهٔ زمین در منظومهٔ شمسی، همیشه مورد علاقهٔ پژوهشگران و دانشمندان بوده است. یکی از تازه‌ترین طرح‌های سازمان هوا-فضای آمریکا «ناسا» گشتن به...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!