In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کاریکماتور

…مال همان موقع‌ها‌ست

 در خانه را که می‌بندم، در خانه‌ی همسایه باز می‌شود. رو به درایستاده، پشتش به من است. چادرش را بازو بسته می‌کند. می‌گوید: «سلام.»هنوز نفهمیده ام چه کسی است. اما صدایش آشناست. می‌پرسد:«شناختی؟»طنین صدایش مرا به پنج سال پیش می‌برد. باید…
ادامه مطلب ...