آشیان / برچسب آرشیوها:  کاریکماتور

برچسب آرشیوها:  کاریکماتور

…مال همان موقع‌ها‌ست

 در خانه را که می‌بندم، در خانه‌ی همسایه باز می‌شود. رو به درایستاده، پشتش به من است. چادرش را بازو بسته می‌کند. می‌گوید: «سلام.» هنوز نفهمیده ام چه کسی است. اما صدایش آشناست. می‌پرسد: «شناختی؟» طنین صدایش مرا به پنج سال پیش می‌برد. باید خودش باشد. میگویم:  «ثریا! توئی؟ خدای …

بیشتر بخوانید