In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کاهش، اقساط ماهانه، انتخاب وام ، بهرۀ صرف ،(Interest Only)

کاهش اقساط ماهانه با انتخاب وام بهرۀ صرف (Interest Only)

البرز رحمانی ترس از بالا بودن میزان پرداخت اقساط ماهیانه و عدم توانایی پرداخت، همواره یکی‌ از عوامل بازدارنده خرید ملک و به تبع آن درخواست وام مسکن به شمار می‌‌آید. این ترس ممکن است در بسیاری اوقات سبب شود تا اشخاص…
ادامه مطلب ...