آشیان / برچسب آرشیوها:  کنگرهٔ کار کانادا

برچسب آرشیوها:  کنگرهٔ کار کانادا

نگاهی به انتخابات «کنگرهٔ کار کانادا»

نسیم تغییر در جنبش کارگری کانادا علیه سیاست‌های ریاضتی دولت محافظه‌کار هارپر «جنبش کارگری باید خیلی بهتر از این عمل کند، تا بتواند در برابر برنامه‌ی دولت هارپر مقاومت کند و در نهایت آن را شکست دهد.»(سید رایان،‌ رئیس فدراسیون کار اونتاریو، در سخنرانی در همایش کنگرهٔ کار کانادا) ۲۷مین …

بیشتر بخوانید