آشیان / برچسب آرشیوها:  یدالله کابلی خوانساری

برچسب آرشیوها:  یدالله کابلی خوانساری

مصاحبه با استاد شکسته‌نویسی و خوشنویسی ایران یدالله کابلی خوانساری

آنچه پیش‌رو دارید، نقطه‌نطرات استادِ شکسته‌نویسی و خوشنویسی ایران یدالله کابلی خوانساری است. در ابتدا چندین سئوال از سوی ما ‏طرح و به صورت کتبی برای استاد کابلی ارسال شد. اما آنچه که دریافت شد، از چنان تسلسل و پیوندی همراه بود که جای هر سئوالی در آن ‏کم‌رنگ می‌شد. …

بیشتر بخوانید