In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

یک غزل

یک غزل و یک شعر سپید از علیرضا زرّین

گفتی که از یادم نخواهی بردگفتی که از یادم نخواهی بردیا یاد من بادی که کاهی بردهرگز نمی خواهم گدایی کردحتی گدایی را که شاهی بردای پاره ی جانم مرا در یابدر تو روانم رود ماهی بردوقتی که خود را در تو می یابمآن دم که…
ادامه مطلب ...