In touch with Diverse Iranian Community

بر فرازِ سبزۀ نوروز

 Alireza-Zarrin-1 بر فرازِ سبزۀ نوروز

شبانه بود وُ ماه

که می سرودم وُ برف

و روز سرد آمد وُ آفتاب مرا سوزاند

با آسمان آبی‌ام که ترانه‌های شاد ِ پرندگانم را

بر پرچین‌ها و چمن‌ها

ساز ِ آشنایی‌های ِ پر برگ و بار می‌کرد

تا میوه‌های جوانی‌ام را

در سبد ِ شعر و غنای دیرینم

به منزلگاهان آریایی بیاورم

و مژده دهم ماهی را

که بر فراز سبزۀ نوروز

بهارم را

به هدیه می‌آورد

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال