پژوهش‌گر / روزنامه‌نگار ويژه‌‌نامه

خانه یک دوست

 

Ali-zarrin خانه یک دوست

شهرگان برای من خانۀ یک دوست بوده که در آن از من بخوبی پذیرایی شده و درآن گرم و راحت و امن بوده‌ام.

من از این خانه توشۀ دانش و هنر و فرهنگ برداشته‌ام و همیشه به خود بالیده‌ام که دورادور اما انگار از نزدیک شاهد شکوفایی آن بوده‌ام.  برای همۀ دوستان و همکاران و هواداران شهرگان آرزوی آفرینندگی‌های سرشار و پرباری‌های بی‌شمار دارم.

 

 

Please follow and like us:
cute_twitter خانه یک دوست
icon_Visit_us_en_US خانه یک دوست
fa_IR_Follow خانه یک دوست
fa_IR_Tweet خانه یک دوست
cute_telegram خانه یک دوست
telegram_message خانه یک دوست
telegram خانه یک دوست
cute_linkedin خانه یک دوست
icon_en_US خانه یک دوست
en_US_share خانه یک دوست
cute_whatsapp خانه یک دوست
cute_instagram خانه یک دوست
cute_soundcloud خانه یک دوست
cute_fbmessenger خانه یک دوست
cute_youtube خانه یک دوست
icon_Visit_us_en_US خانه یک دوست
cute_email خانه یک دوست
cute_pinterest خانه یک دوست
pinterest خانه یک دوست
fa_IR_save خانه یک دوست

Related posts

ماه مهر است و مهرگانی | پر فزون باد این مهربانی!

هادی ابراهیمی رودبارکی

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

سیدمهدی موسوی

یورش بر نیروهای گسترنده‌ی نیکی‌ها ستم مرگ است

علی نگهبان

اظهار نظر