پژوهش‌گر / روزنامه‌نگار ويژه‌‌نامه

ستاره بدرخشید وماه مجلس شد

از همان آغاز، در سرزمینی نا آشنا و مردمانی که نامشان را نمی دانستم، تــو، بودی، و من تو را دیدم. چراغی بودی پیش پایم و دستان قلم بدستم را  یاری دادی. پس مردم را شناختم و شعرم را با تو سرودم. اکنون همچنان یاورهمیشگی شهری، که مرا و تو را می‌شناسد و چه احساس خوبی است شناختن.

206487_1032439203712_7778_n ستاره بدرخشید وماه مجلس شد

از نوروز و مهرگان تا برف‌های کوه‌های راکی، پخته و پرآب، چشمه‌ها جوشاندی. 

شهروند بی‌سی(شهرگان)عزیزم، بیستمین سالگرد تولدت مبارک.

دوستدارت

«فریده نقش» 

اکتبر 2012

 

Please follow and like us:
cute_twitter ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
icon_Visit_us_en_US ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
fa_IR_Follow ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
fa_IR_Tweet ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
cute_telegram ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
telegram_message ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
telegram ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
cute_linkedin ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
icon_en_US ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
en_US_share ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
cute_whatsapp ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
cute_instagram ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
cute_soundcloud ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
cute_fbmessenger ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
cute_youtube ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
icon_Visit_us_en_US ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
cute_email ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
cute_pinterest ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
pinterest ستاره بدرخشید وماه مجلس شد
fa_IR_save ستاره بدرخشید وماه مجلس شد

Related posts

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

رضا مقصدی

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

م. روان‌شید

حکم تیر

شهرگان

اظهار نظر