پژوهش‌گر / روزنامه‌نگار ويژه‌‌نامه

ستاره بدرخشید وماه مجلس شد

از همان آغاز، در سرزمینی نا آشنا و مردمانی که نامشان را نمی دانستم، تــو، بودی، و من تو را دیدم. چراغی بودی پیش پایم و دستان قلم بدستم را  یاری دادی. پس مردم را شناختم و شعرم را با تو سرودم. اکنون همچنان یاورهمیشگی شهری، که مرا و تو را می‌شناسد و چه احساس خوبی است شناختن.

206487_1032439203712_7778_n ستاره بدرخشید وماه مجلس شد

از نوروز و مهرگان تا برف‌های کوه‌های راکی، پخته و پرآب، چشمه‌ها جوشاندی. 

شهروند بی‌سی(شهرگان)عزیزم، بیستمین سالگرد تولدت مبارک.

دوستدارت

«فریده نقش» 

اکتبر 2012

 

Related posts

بیست سال پیش

شهروند بی‌سی

شعری از سارا خلیلی جهرمی

شهرگان

میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت

شهروند بی‌سی

اظهار نظر