ادبیات شعر گزيده‌ها

سروده‌هایی در همبستگی با روزنامه‌نگارانِ دربند

پرونده لا

برای امیلی، پوریا، نسرین، صبا، سلیمان، ساسان، جواد، پژمان، حسین، کیوان، نرگس، میلاد، اکبر، علی، حسین و ریحانه

 

 

پرونده می‌رود در مسیر لا

لا لابه لای موهای معشوق فنا شده در ترانه

لا لا به لای ترانه لا به لای شعر لا به لای جمله‌ای مینور

لا می‌رود به لا در مسیر ماهواره‌های سرگردان

كه فحش می‌دهد دزد بی نا

موس موس می‌کند

لا به زیرزمین‌های لا در هوای دودگرفته لا به لای میله‌ها

 

لا به هموند تمام بندهای شعر كه ترا

نه ترانه را و لا به بند به طرح فروپاشیدن لبخند

لا به پرونده

لا به لا در مسیر لا

 

لا به زمین سفت و جای نپاشیده

و پری كه نه

پرونده‌ای كه

از لابه لای موهای ترانه

روی زمین افتاد

Related posts

نشست‌هایی برای مراسم قهوه‌خوری دوستانه

اردشیر زارعی قنواتی

تا زمانی که سرکوب نام زن داشته باشیم، جامعه‌ای سالم نخواهیم داشت

صادق امیری

پورت کوکیتلام به یاد زنان به قتل رسیده باغ یادبود می‌سازد

سید مصطفی رضیئی

اظهار نظر