In touch with Diverse Iranian Community

دو شعر از سریا داودی حموله

 

 

۱

پیغام هایت را به پای درناها مبند

بهار کوتاهست

می ترسم

ماه بمیرد

و شفاعت هیچ پیامبری را نپذیرد!

 

۲

به هر دری بزنی

زنی فرنگیس ام می کند

این بار با سیب سرخی برگرد 

و سر رسیدی

که تحمل عشق ما را داشته باشد!

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال