شعر گزيده‌ها

چند شعر از نرگس الیکایی 

 

۱

(عدالت و ماه)

تقويم را ورق مي زنم

چشم هاي انتحاري ام در خون مي غلتند

كجا خود را از آب گرفته ام

كجاست اين غريق

دست هايم تلنبار شده اند

چشم هايم

مرده ها را يك به يك دفن مي كنند

راه فراري اگر باشد

سهم خودم

و اين شمعداني ها را مي پردازم

به تاريكي بگوييد نترسد

من جز عدالت و ماه

حرفي براي گفتن ندارم .

 

۲

(بر خون خود قدم گذاشتيم)

کسی گریه نکرد

من این ایستگاه را

در اندوه آدم ها کشف کردم

چمدان ها ردیف بودن

رفتن رفتن است

از کسی صدایی برنخاست

بر خون خود قدم گذاشتیم

نه از باران خبری بود

نه از کشاکش عشق

نقطه ای ما را به عزیمت خواند

و باد زوزه کشید

پنجره لرزید

و ما متواری در توفان

فاصله ما را

عطر خاک و بوی خون پر کرد

و اینک سال هاست

چمدان های فرسوده

دارایی ما را می برند .

 

۳

(روزنه اي به روز)

خانه در فراموشي

لبخند از لب

نان از سفره

كتاب از كلمه رفته  است

نيلوفرها پنجه بر ديوار مي كشند

پشت به روز و شب

كپك ها با نان هاي هفته

زاد و ولد مي كنند

پرده

پرده بر نمي دارد از خانه

پنجره اما

روزنه اي هنوز به روز گشوده ست  .

 

۴

(نان و كلمه)

‌ ‌ ‌ آفتابگردان را به روز مي بخشم

محبوب شب را به ماه

گلايول ها را براي اهل قبور مي فرستم

من و نان و كلمه

با نرگس و

بنفشه هاي لب بركه

سرگردانيم .

 

 

 

Please follow and like us:
cool_twitter چند شعر از نرگس الیکایی 
icon_Visit_us_en_US چند شعر از نرگس الیکایی 
en_US_Follow چند شعر از نرگس الیکایی 
en_US_Tweet چند شعر از نرگس الیکایی 
cool_telegram چند شعر از نرگس الیکایی 
telegram_message چند شعر از نرگس الیکایی 
telegram چند شعر از نرگس الیکایی 
cool_linkedin چند شعر از نرگس الیکایی 
icon_en_US چند شعر از نرگس الیکایی 
en_US_share چند شعر از نرگس الیکایی 
cool_instagram چند شعر از نرگس الیکایی 
cool_fbmessenger چند شعر از نرگس الیکایی 
cool_subscribe چند شعر از نرگس الیکایی 

Related posts

به ياد و در سوكِ دكتر حسين فاطمی

منیر طه

دو شعر از زینب فرجی

زینب فرجی

فصل هرس

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!