UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

چند شعر کوتاه از رضا حدادیان

چند شعر کوتاه از رضا حدادیان

 

۱ 

آتشفشان
فراموش کرد
خاموش کند
ته مانده‌ی سیگارش را
جنگل سوخت.

 

۲

آسمان
میزبان خوبی نبود
اَبر به دریا برگشت.

 

۳

دهان شکوفه
پر از کلماتیست
که در ذهن درخت مانده بود

 

۴
دست اَبر را
در دست کویر می گذارد
باد.

۵

قطره را رود می‌فهمد
رود را دریا
امّا دریا را؟

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: