In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

احمد جواهریان

از خواب و بیماری

با آرامشِ پر مهرِ دستان نوازش گرِ تو که پرستارم شده ای، چشم ها را می بندم. بر تخت بیماری، تا بخواهی وقت است که در خویش فرو بروم، به دنیای ناشناختهٔ سفرهای رویایی...به آن دیار باز گشته ام؛ به چکاچاک استکان ها و نعلبکی های پر…
ادامه مطلب ...

دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم

دوباره به بهار رسیده‌ایم. پس از پشت سرگذاشتن فصل‌هایی که پاره‌هایی از خاطرات‌مان را نیز با خود‌برده‌اند، اینک دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم. دوباره بهاری شدیم؛ به تنِ لطیف شکوفه‌ها، به رگِ برگ سلام! به سبزینگیِ رویش و زایش، به بهار درود!…
ادامه مطلب ...

شهر

شهر این چرخابِ پر ابهتِ رنگین، دیگِ در هم جوشِ کلاف های در هم تنیده، به هم پیوسته، در تغییر و تعالی …شهر تعلقِ خاطری پررنگ در ظرفِ خاطره ها و خط نقاشی پُر مضمونی بر خاک و وطنبا  آن خیابانِ طولانیِ آشنا که به دو نیمش…
ادامه مطلب ...

انسان و آینده

تغییر به مهم‌ترین وجه زندگی بشری تبدیل شده است بشر آینده چگونه زندگی خواهد کرد و دامنه تغییر و تحولات در فن آوری پیشرفته چه تاثیری بر نحوه زندگی انسان خواهد داشت؟دیروز در مطب دکتر به انتظار نشسته بودم. پزشک خانوادگی ما پرونده یک بیمار…
ادامه مطلب ...

بعد از جهانی‌سازی، «گوگِلی سازی» از راه می‌رسد!

نگاهی به انقلابِ دیجیتال در فضایِ مجازی و قدرتِ فزایندهٔ شرکت‌های اینترنتی مثل گوگِل «گوگِلی سازی» از راه می‌رسد!رسانه های امروز و آینده چه شکل و شمایلی دارند و چگونه و تا کجا بر زندگی ما تأثیر می گذارند؟ مدتی پیش در دوره‌یی شرکت کردم…
ادامه مطلب ...