In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اشرف امینی، توران میرهادی، پرویز شهریاری، چیستا، جبیب ناظری

گفت‌وگو با بانو توران میرهادی

اشارهآموزش و پرورش به طور کلی، و به‌ویژه آموزش و پرورش کودکان و آماده ساختن آنها برای زندگی اجتماعی آینده و بزرگسالی، یکی از عرصه‌های پراهمیت علوم اجتماعی است. اینکه در این ۱۲۰ و اندی پس از تأسیس «مدرسهٔ رشدیه» در…
ادامه مطلب ...