In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اصغر فرهادی، ایران ، اولین اسکار، جدایی نادر از سیمین، شهرگان

اصغر فرهادی ایران را صاحب نخستین اسکار کرد

سرزمین من فرهنگ کهن و غنی دارد که زیر غبار سنگین سیاست مخفی شده است. جایزه ام را به مردمم تقدیم می کنم. مردمی که مخالف خشونت هستند و با تمدن ها و فرهنگ های دیگر سر سازگاری دارند.شهرگان: ساندرا بولاک پس از حضور روی صحنه نام برنده…
ادامه مطلب ...