آشیان / برچسب آرشیوها:  ایرانِ مدرنِ عارفان، تنِ زنان، جواد موسوی خوزستانی، شهرگان، شهروند بی سی، مدرسه فمینستی

برچسب آرشیوها:  ایرانِ مدرنِ عارفان، تنِ زنان، جواد موسوی خوزستانی، شهرگان، شهروند بی سی، مدرسه فمینستی

ایرانِ مدرنِ عارفان و تنِ زنان

 مدرسه فمینیستی:  در آموزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شارحانِ طریقت، زن ـ اگر خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیما،جوان و مستقل باشد ـ گاه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سانِ شیطانی اغواگر (قادح) معرفی می شود و اگر نخواهد در ولایت و کراماتِ شیخ، ذوب شود، به عنوان «جسمانیت محض»، که توجه به او موجب «دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیاهی» است معرفی می گردد…   تلقی عرفان و …

بیشتر بخوانید