ادبیات دیدگاه صفحه اول قلم‌زن

راویِ شیفته

عباس شکری
سخنرانی برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۸ بخش نخست   اولگا توکارچوکبرگردان: عباس شکری اولگا توکارچوک، نویسنده ۵۷ ساله لهستانی برنده جایزه نوبل ادبیات...
رويدادها صفحه اول کانادا گزيده‌ها

آلیس مونرو؛ ملکه داستان‌های کوتاه برنده نوبل ادبیات شد

شهرگان
ویژگی اصلی نثر مونرو تاکید او بر محل وقوع داستان و شخصیت‌های زن پیچیده است. آثار او اغلب با آثار بزرگان ادبیات مقایسه شده و...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!