آشیان / برچسب آرشیوها:  بلاغت در شعر

برچسب آرشیوها:  بلاغت در شعر

بلاغت در شعر

شعر عمل است؛ تخیل شبکه عصب مغز بوسیله تحریر سریال عضلات بالاتنه است. در آفرینش شعر شاعر دو مرحله فکر در عصب و بیان در عضله را سریال انجام می دهد. اخوان این دو را ذهن و زبان نامید. مغز انسان دارای دو نیمکره چپ و راست مانند نیمه مغز …

بیشتر بخوانید