In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بهمن احمدی امویی، پهلوان زندانی، آرزوی دیدار ژیلا، مدرسه فمینیستی، در پشت میله ها، طلعت تقی نیا، شهرگان، زندان

بهمن، پهلوان زندانی، در آرزوی دیدار با ژیلا در پشت میله‌های زندان

مدرسه فمینیستی: بهمن احمدی امویی را اولین بار از نزدیک در یک روز خوش بهاری  دیدم و با او آشنا شدم؛ همان روزی که ناهید کشاورز از زندان آزاده شده بود و همه در خانه نوشین احمدی خراسانی جمع شده بودیم، در این جمع شادمان از آزادی دوست، ژیلا بنی…
ادامه مطلب ...