آشیان / برچسب آرشیوها:  ترجمه خالد بایزیدی

برچسب آرشیوها:  ترجمه خالد بایزیدی

دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)

۳ شعراز خالد بایزیدی (دلیر)

ترجمه از: خالد بایزیدی(دلیر) تقدیم به مبارزانی که بر چوبه‌های دارسبزند •  «دیارم» دیارم صدها سال است خون می کارد پیراهن آتش به تن نوه‌هایش می‌کند پنجه‌هایش را به خون عزیزانش آراسته است عزیزم مویه مکن! ها… این نمایشگاه خون است بیا خون دلدارت را بشناس… اینهایند شهیدانت… با سربلندی …

بیشتر بخوانید