آشیان / برچسب آرشیوها:  تصفیه قومی، علی ساسان، خلق فلسطین

برچسب آرشیوها:  تصفیه قومی، علی ساسان، خلق فلسطین

تصفیه قومی خلق فلسطین

نویسنده: ایلان پپ نقد: مصطفی عمر** مترجم: علی ساسان ایلان پپ، مقاومت مردم فلسطین را به درخت‌های زیتون فلسطینی‌ها تشبیه می‌کند.  او درخت زیتون را به مثابه سمبل غرورهای فلسطینی‌ها می‌شناسد و می‌گوید: اسرائیلی‌ها بارها سعی کردند روی خرابه‌های درخت زیتون درخت کاج بکارند، اما هر بار به جای درخت …

بیشتر بخوانید