آشیان / برچسب آرشیوها:  تقدیم به خودم

برچسب آرشیوها:  تقدیم به خودم

تقدیم به خودم‏

تقدیم به خودم‏ شعری از هادی ابراهیمی رودبارکی پیش‌درآمد: امروز(*) دم دمای صبح با احساس خفگی شدید از خواب بلند شدم. خواب نبودم، رختِ خواب برتن کرده بودم. قفسه‌های سینه‌ام سنگین شده‌بودند و با نفسِ بلندی از تختخواب برخاستم. طبق عادت همیشه، اولین غرولند‌های من نصیب اتاق می‌شود و نگاهم …

بیشتر بخوانید