In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تقدیم به خودم

تقدیم به خودم‏

تقدیم به خودم‏ شعری از هادی ابراهیمی رودبارکیپیش‌درآمد: امروز(*) دم دمای صبح با احساس خفگی شدید از خواب بلند شدم. خواب نبودم، رختِ خواب برتن کرده بودم. قفسه‌های سینه‌ام سنگین شده‌بودند و با نفسِ بلندی از تختخواب برخاستم.طبق عادت همیشه،…
ادامه مطلب ...