پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

وانموده‌ای از جامعه شهری سرگشته

امید حبیبی نیا
تاکسی جعفر پناهی دکودرام اجتماعی ست که می کوشد در قالبی نه چندان جسورانه و مطابق با حال و هوای سیاسی داخل کشور به اشاره...
سياست صفحه اول گزيده‌ها مقالات

جعفر پناهی و فیلم تاکسی و سپهر عمومی

شهروند بی‌سی
فرین رضایی؛ شاعر، فعال سیاسی و حقوق بشر و وکیل حقوقی است. او نیز مثل بسیارانی دیگر زندانی سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی بود و بخاطر...
آينه در آينه پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

یادداشتی بر اتول بیوگرافی بانوی ایرانی

کیان ثابتی
شهرگان: شاید غیرمعمول باشد که وقتی درباره نمایشی قرار است یادداشت یا سخنی گذاشته شود از همان ابتدا به بازیگری در آن اشاره شود اما...
ایران رويدادها صفحه اول

در محکومیت یک اعدام گزینشی

شهرگان
شهرگان: کارزار لغو گام به گام اعدام – لگام طی نامه‌ای اعدام مه‌آفرید امیرخسروی را محکوم کرد. متن این نامه را به نقل از صفحه...