آشیان / برچسب آرشیوها:  جمال جمعه ، محقق، مترجم، شاعر عراقی

برچسب آرشیوها:  جمال جمعه ، محقق، مترجم، شاعر عراقی

کودکی ناپلئون

شعری از جمال جمعه – محقق، مترجم و شاعر معاصر عراقی کاغذهایی داشتم  نمی‌دانستم با آنها چه می‌توان کرد با کبودی اندوه خطی خطی‌شان کردم انگشت‌هایی داشتم  به سوی دیگران اشاره می‌کردم: بنگ  اما هیچ کسی نیفتاد و نمرد بزهای وحشی رنج می‌دوند در دشت‌های شادمانی من  فریاد نمی‌زنم آنها …

بیشتر بخوانید