In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حضور زنان، ادبیات امروز، خاطرات، تاج السلطنه، جوایز ادبی امروز، شهرگان، غزال مرادی

حضور جدی زنان در ادبیات امروز: از خاطرات تاج‌السلطنه تا جوایز ادبی امروز

 جوایز ادبی و آمار آثار منتشر شده هر ساله نشان از این دارد كه زنان بیشتری  به ادبیات رو می‌آورند. روز به روز بر تعداد آثاری از زنان، چه در حوزه ادبیات سرگرم كننده و چه در حوزه‌های جدی‌تر ادبی افزوده می‌شود، زنانی كه در همه حوزه‌های ادبی…
ادامه مطلب ...