In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حمیدرضا بورهانی,هادی ابراهیمی رودبارکی, کتی شیبانی, جاده ابریشم

«از دروغ و ترس خسته شده‌ام»

در آخرین ساعاتی که مجله به زیر چاپ می‌رفت، زنگ تلفن و صدای خانمی از پشت گوشی، خبر از حرکت تازه و اقدام نامعمولی می‌داد که منجر به گفتگویی ناخواسته شد و دقایقی به طول انجامید. خانم کتی شیبانی خبر ورود خود و دیگر…
ادامه مطلب ...