In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خاطرات

سرانجام راهی شدیم – بخش چهارم و پایانی

روز هشتم سفر به زیارت خجند رفتیم. سال‌ها پیش وقتی دخترهایم کودکانی خردسال بودند کتابی به دستم افتاد بنام "خدیوزاده جادو شده" نوشته لئونید سالایف که با دخترهایم آن را خواندیم و بسیار لذت بردیم. داستان در خجند رخ می‌داد و از پل‌های مختلف شهر…
ادامه مطلب ...

سرانجام راهی شدیم – بخش دوم و سوم

مزار سلطان سنجر سلجوقی در مرو است اگرچه در دوران او مرو پایتخت نبود اما سلطان سلجوقی دوستش داشت. بنای چهار گوش و بی تزیین مزار نشان آن است که بخش‌هایی پیوسته به آن بوده که امروز نیست. تزیینات داخلی مزار با سقف گنبدی بلندش بسیار دیدنی است.…
ادامه مطلب ...

سرانجام راهی شدیم – بخش اول

بوی جوی مولیان آید همییاد یار مهربان آید همیریگ آموی و درشتی‌های اوزیر پایم پرنیان آید همیاگر امیر نصر سامانی، با شنیدن این قطعه زیبای رودکی، به گفته تذکره‌نویسان بی موزه بر اسب نوبتی جَست و به سوی بخارای شریف تاخت، من که باشم که…
ادامه مطلب ...

یک شعر از فرین رضایی

خاطرات ۴ -  کابوس نامهمن کیستم؟کیستم من؟از دید مأیوسگلدانی تنهاکه دیگر گلیدر آن نمی‌رویدیا از نگاه باغچه ایکه قبل از تولدمرده بودمن کیستم؟کیستم من؟که خورشید هنوز هممرا در آمار روزانه‌اشنمی‌آورد***کیستم…
ادامه مطلب ...