آشیان / برچسب آرشیوها:  دانشگاه براون، پراویدنس، ایالت رود آیلند، آمریکا ، خاورمیانه، آزادی بیان، همایش بین‌المللی، هنر به مثابه گناه، حضور شاعران، نویسندگان، فیلمسازان، عباس میلانی، شهریار مندنی‌پور، پگاه احمدی، شیدا محمدی،

برچسب آرشیوها:  دانشگاه براون، پراویدنس، ایالت رود آیلند، آمریکا ، خاورمیانه، آزادی بیان، همایش بین‌المللی، هنر به مثابه گناه، حضور شاعران، نویسندگان، فیلمسازان، عباس میلانی، شهریار مندنی‌پور، پگاه احمدی، شیدا محمدی،

خاورمیانه و آزادی بیان

«خاورمیانه و آزادی بیان» درهمایش بین‌المللی "هنر به مثابه گناه" با حضور شاعران، نویسندگان و فیلمسازان شهرگان: "هنر به مثابه گناه"، عنوان همایشی بین‌المللی با حضور شاعران، نویسندگان و فیلمسازان صاحب نامی از ایران، لبنان، اسرائیل، پاکستان و افغانستان بود که از دوازدهم تا شانزدهم مارس 2012  و به مدت …

بیشتر بخوانید