In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

داودی

هفت شعر از سریا داودی حموله

1رفورم کفش ام به پای بادها بخوردبه پیامبریمبعوث می شومشاید نیمه ی کسی باشمکه با یک کاماجلو نیل را گرفت!2سه بعدیکلمات پهلو گرفتنددنیابه تسخیربادها در آمدزیر پای موریانه هاچهارپایه ای بگذارمضلع سومهمیشه کج…
ادامه مطلب ...

خوانشی از مجموعه شعر «عشق و جنگ» افشین شاهرودی

ـ در دوستی تو/همه ی جنگ ها تمام می شود/ کلمه در دهانت دیده بان صلح است/و کنارت بر چیدن مرزها./افشین شاهرودی(متولد 1329) «عکاس ـ شاعر»ی است که رابطه‌ ی چند سویه بین «شعر ـ طرح»  و «شعرـ عکس» برقرار می کند. صحنه‌های روایی را به  تصویر…
ادامه مطلب ...

چند شعر کوتاه از سریا داودی حموله

۱دختران آبپسران آتشروزی نام تو رااز بنفشه های کوهی خواهند پرسیدآن روزهمه می دانندحرف اول و آخر نام ما یکی است!۲از درهای بسته حرف زدیم ودهان های بازهیچ فکر نمی کردیممرگ نام کوچک ما  را صدا زند!۳هر برگی درد…
ادامه مطلب ...

خوانشی از مجموعهٔ «همهٔ کلمات در میدان ونک پیاده می‌شوند!» سریا داودی حموله

مجموعهٔ «همهٔ کلمات در میدان ونک پیاده می‌شوند!» هفتمین مجموعهٔ منتشرشدهٔ شعر سریا داودی حموله شاعر خوزستانی است. با نگاه و بیان خاص خودش، که سبک خاص او را در شعر سپید می‌سازد.هرچند ابتدا دشوار به نظر می‌آید و ورود به فضای شعر به‌آسانی…
ادامه مطلب ...

سه شعر از سریا داودی حموله

کارنامه ادبی سریا داودی حموله کتابشناسی: مجموعه‌های شعر سپید:ـ اوفلیا تو نیستی با گیسوانم حرف می‌زنم (نشر نیم نگاه) ۱۳۸۲ـ آسمان حرفی از گیسوان لی‌لی بود (نشر پازی تیگر) ۱۳۸۴ـ از عصای شکسته‌ی نیچه تا عصر مچاله‌ی لورکا (نشر…
ادامه مطلب ...

دو خوانش از مجموعه شعر «پدر» اثر نعمت مرادی

خوانش سریا داودی حمولهـ دوستت دارم زیبای من/اندازه‌ی/چاقویی که/گردن اسماعیل را نبرید/اندازه لبخندی به شکل مرگ/که شعر به دوش می‌کشد./مجموعه‌ی «پدر» تکرار مستمر «من ـ تو»های فاعلی هم بسته‌ی تعقیدهای «لفظی  ـ معنایی» است.در این…
ادامه مطلب ...