آشیان / برچسب آرشیوها:  دور. . . دور. . . دور

برچسب آرشیوها:  دور. . . دور. . . دور

دور. . . دور. . . دور

دور . . .        دور . . .                  دور . . . از دسترس کابوس از هلهله‌ها و فريادهای کرايه‌ای از سياحتِ مفلوجِ چهارپايان بر سيم‌های خاردار « بله ، بَه بَه  همينطور است» دور . . .       دور . . .               دور. . .   …

بیشتر بخوانید