آشیان / برچسب آرشیوها:  دولت اسلامی

برچسب آرشیوها:  دولت اسلامی

شبکه اطلاعاتی گروه دولت اسلامی راه تنفس مخالفان را می‌بندد

آلمنیتور فارسی – طبق گزارش علی معموری، گروه موسوم به دولت اسلامی با بهره گیری از عملیات مؤثر و در عین حال بی رحمانه اطلاعاتی، چشم انداز شکل گیری یک جنبش”بیداری” سنی در عراق را از میان برده است. معموری از عراق می‌نویسد: “گروه موسوم به دولت اسلامی تفاوت عمده ای …

بیشتر بخوانید