آشیان / برچسب آرشیوها:  دو غزل

برچسب آرشیوها:  دو غزل

دو غزل از علی‌رضا زرین

۱ عمری به انتظار زمانت گذشت و رفت آیا رسم به کام لبانت گذشت و رفت آن سوی این جهان چه به تنها نشسته ای پنهان ز چشم من به نهانت گذشت و رفت شیراز و شعر حافظ و گفتار نغز یار نامم روان نشد به زبانت گذشت و رفت …

بیشتر بخوانید