آشیان / برچسب آرشیوها:  زخم ملاله، بر تن، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، سیف زی

برچسب آرشیوها:  زخم ملاله، بر تن، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، سیف زی

زخم ملاله بر تن نسرین ستوده

گیسوان سیاه ملاله از ورای باندهای سپیدی که بر روی زخم گلوله های طالبانی بسته شده به زیبایی نمایان است. نه! گیسوان سیاه ملاله در جدال با سپیدی باندهایی که بر روی زخم گلوله های طالبانی بسته شده، زیباتر شده است. خبر خوانده می شود. عکس ها به سرعت از …

بیشتر بخوانید