آشیان / برچسب آرشیوها:  سال ۲۰۱۳

برچسب آرشیوها:  سال ۲۰۱۳

پیشرَوی در راهِ علم و فن ادامه دارد

نگاهی به چند دستاوردِ چشمگیرِ علمی-فنی در سال ۲۰۱۳ در سراسر تاریخ نوشته شده، انسان به تناسبِ امکانات و موقعیتِ خود هرگز از کنکاش و کاوش و پژوهش و آموختن بازنایستاده است و در راهِ افزایشِ شناختِ خود از محیطِ طبیعی اطرافش، تغییر دادنِ طبیعت به سودِ خود، و فراهم …

بیشتر بخوانید

تعقیب قاتل پس از به قتل رسیدن مرد ۶۰ ساله در نورت ونکوور

ثبت اولین قتل سال ۲۰۱۳ در نورت ونکوور شهرگان: ساعت ۱ بعدازظهر روز شنبه ۳۰ نوامبر، پلیس نورت ونکوور برای بررسی یک قتل در خیابان سنت جورج نزدیک تاماراک فراخوانده شد. گروه تحقیق اداره پلیس برای بررسی یک فقره قتل در صحنه حاضر شدند. بنا به گفته پلیس، مردی ۶۰ …

بیشتر بخوانید