پیشنهاد سردبير سياست سیاسی و اقتصادی گزيده‌ها مقالات

مارکسیسم و باور به امر غیرممکن

سام محمودی سرابی
برش‌هایی از یک پژوهش به حسن مرتضوی تجسم عینی باور به امر غیرممکن ورود: آنچه در پی می‌آید بخش نخست بریده‌هایی است از یک پژوهش...
پیشنهاد سردبير سياست سیاسی و اقتصادی گزيده‌ها مقالات

لنین در دادگاه پراودا

سام محمودی سرابی
تقدیم به دکتر پیمان وهاب‌زاده معلم شرافت و راستی مصطفی شعاعیان چریک تک‌رو و متفکر نقاد جنبش کمونیستی ایران ازجمله معدود چهره‌هایی است که در...
پیشنهاد سردبير خوانش اول صفحه اول گزيده‌ها مقالات

دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم

هادی ابراهیمی رودبارکی
دوباره به بهار رسیده‌ایم. پس از پشت سرگذاشتن فصل‌هایی که پاره‌هایی از خاطرات‌مان را نیز با خود‌برده‌اند، اینک دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم. دوباره بهاری...