آشیان / برچسب آرشیوها:  شعر، آنتون کورت وخ، ترجمه، شهلا اسماعیل‌زاده، ادبیات، شهرگان

برچسب آرشیوها:  شعر، آنتون کورت وخ، ترجمه، شهلا اسماعیل‌زاده، ادبیات، شهرگان

سه شعر از آنتون کورت وخ

Anton Korteweg  1944 آنتون کورت وخ شاعر و زبان‌شناس هلندی   1 سوت زدن به نظر من، هر روزی  به  اندازه‌ی کافی بدی‌های خود را دارد کسی که روزهایش را دوست نداشته باشد در آن عبوس می‌ماند تا آنجا که می‌شود سرحال بیدار شو دندان‌هایت را بشو، همسر ات را …

بیشتر بخوانید