In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شعر، آنتون کورت وخ، ترجمه، شهلا اسماعیل‌زاده، ادبیات، شهرگان

سه شعر از آنتون کورت وخ

Anton Korteweg  1944 آنتون کورت وخ شاعر و زبان‌شناس هلندی 1 سوت زدن به نظر من، هر روزی  به  اندازه‌ی کافی بدی‌های خود را دارد کسی که روزهایش را دوست نداشته باشد در آن عبوس می‌ماندتا آنجا که می‌شود سرحال بیدار شو…
ادامه مطلب ...