In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شعر، آنتون کورت وخ، ترجمه، شهلا اسماعیل‌زاده، ادبیات، شهرگان

سه شعر از آنتون کورت وخ

Anton Korteweg  1944 آنتون کورت وخ شاعر و زبان‌شناس هلندی 1سوت زدنبه نظر من، هر روزی  به  اندازه‌ی کافی بدی‌های خود را داردکسی که روزهایش را دوست نداشته باشددر آن عبوس می‌ماندتا آنجا که می‌شود سرحال بیدار شو…
ادامه مطلب ...