In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شمالی گریز پای من، آفتاب آمد دلیل آفتاب

دو شعر از زلما بهادر

آفتاب آمد دلیل آفتاب آن که معرف حضور تو به آفتاب بود با سمتی از کلمات و دندانی از کنایه در بیراه پرسه ها به بکارت بستر گریه رسید باید طراوت ماه را به پای تو بنویسند فروغ که نبود او تنها دورترین حرف هایش را لابه لای…
ادامه مطلب ...