آشیان / برچسب آرشیوها:  شهر دوشنبه، شهر ویشگرد باستانی ، جواد مفرد کهلان، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  شهر دوشنبه، شهر ویشگرد باستانی ، جواد مفرد کهلان، شهرگان، شهروند بی سی

شهر دوشنبه همان شهر ویشگرد باستانی است

گای لیسترانج در کتاب “جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی” مطابق خبر حمدالله مستوفی در نزهة القلوب در ولایت قبادیان از دو شهر مهم به نامهای واشگرد (واشجرد یا ویشگرد) و شومان (محل شادی و خوشی و برکت) نام می برد که با اندکی دقت در نقشۀ این کتاب معلوم میشود …

بیشتر بخوانید