آشیان / برچسب آرشیوها:  صفی یزدانیان

برچسب آرشیوها:  صفی یزدانیان

فیلم «در دنیای تو ساعت چند است ؟» صفی یزدانیان

چمدانت را که باز میکنی تمام این بیست سال بیرون خواهد ریخت، این که تمام دلائل بیست سال عشق اضطراری ات و چندین سال تمنای پنهانی ات را در یک چمدان بار کنی و بروی تا در بهترین حالت درعرض چند دقیقه گفتوگو برای او، همان مخاطب تمام این فانتزیهای …

بیشتر بخوانید