In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علیرضا نوری

پیام تسلیت جمعی از شاعران و نویسندگان ایرانی برای درگذشت سهراب رحیمی

ما نیمه وقت زنده بودیم  هرچند مرگ مان تمام وقت بود شاعران تاب رفتنت را ندارند.ققنوس وار  سوختی و پرواز کردی از سرزمینی به سرزمینی دیگر و اینجا در سرزمین مادری بهت عجیبی بر شعر فرود آمده. ما ناباورانه در اشک و سکوت و شعر عزادار رفتنت…
ادامه مطلب ...

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی…

 (اشعار به ترتیب الفبایی نام خانوادگی شاعران آمده است).  علیرضا آدینهـــــــــــــــــــــــــــــــاز توی کیفِ آمادفشنگی بیرون می آوردمی مالد به لبشو با فرچه ی تنظیفمژه هایش را تاب می دهددلش می خواهد که می توانستزیبایی…
ادامه مطلب ...