پیشنهاد سردبير دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

سه کتاب از یک نگاه

داریوش معمار
شعر چرخشی رضا حیرانی برای ترسیم عینی ذهنی‌ترین جریان عاطفه و خلاقیت بشری، شعر؛ می‌توان از روش‌های خلاق مختلفی استفاده کرد که هرکدام منجر به...
دیدگاه نقد و بررسی

نگاهی به «مادرد» از علی عبدالرضایی

شهرگان
نگاهی به «مادرد» از علی عبدالرضایی، نشر بوتیمار، ۱۳۹۲ «مادرد» درد است و ما. مادر همه‌ی دردهاست. مادری است که درد را با درد می‌زاید....
پیشنهاد سردبير دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

چشم‌اندازهایی پراکنده از «زرتشت برای چه می‌خندید؟» سروده علی عبدالرضایی

غلامرضا صراف
دفترهای قبلی علی عبدالرضایی را مرور می‌کنم و به این نتیجه می‌رسم که شاعر در «زرتشت برای چه می‌خندید؟» رویکرد زبانی سراسر متفاوتی اتخاذ کرده...