In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علی کریمی کلایه

این هفت روز

شهرگان: علی کریمی کلایه متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در رودبار الموت، از شاعران و نویسندگان نسل امروز و ساکن شهر کرج است و تا کنون چهار عنوان کتاب به شرح زیر از او انتشار یافته است: پر از ستاره‌ام اما…: مجموعه شعر کلاسیک مشترک با دو تن دیگر…
ادامه مطلب ...

سه شعر از علی کریمی کلایه

علی کریمی کلایه متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در رودبار الموت، از شاعران و نویسندگان نسل امروز و ساکن شهر کرج است و تا کنون پنج عنوان کتاب به شرح زیر از او انتشار یافته است: پر از ستاره ام اما… : مجموعه شعر کلاسیک مشترک با دو تن دیگر ۱۳۷۷ خانه‌ای…
ادامه مطلب ...

پنج شعر از علی کریمی کلایه

علی کریمی کلایه متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در رودبار الموت، از شاعران و نویسندگان نسل امروز و ساکن شهر کرج است و تا کنون چهار عنوان کتاب به شرح زیر از او انتشار یافته است: پر از ستاره ام اما... : مجموعه شعر کلاسیک مشترک با دو تن دیگر ۱۳۷۷…
ادامه مطلب ...