In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علی کریمی کلایه

این هفت روز

شهرگان: علی کریمی کلایه متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در رودبار الموت، از شاعران و نویسندگان نسل امروز و ساکن شهر کرج است و تا کنون چهار عنوان کتاب به شرح زیر از او انتشار یافته است:پر از ستاره‌ام اما…: مجموعه شعر کلاسیک مشترک با دو تن دیگر…
ادامه مطلب ...

سه شعر از علی کریمی کلایه

علی کریمی کلایه متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در رودبار الموت، از شاعران و نویسندگان نسل امروز و ساکن شهر کرج است و تا کنون پنج عنوان کتاب به شرح زیر از او انتشار یافته است:پر از ستاره ام اما… : مجموعه شعر کلاسیک مشترک با دو تن دیگر ۱۳۷۷خانه‌ای…
ادامه مطلب ...

پنج شعر از علی کریمی کلایه

علی کریمی کلایه متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در رودبار الموت، از شاعران و نویسندگان نسل امروز و ساکن شهر کرج است و تا کنون چهار عنوان کتاب به شرح زیر از او انتشار یافته است:پر از ستاره ام اما... : مجموعه شعر کلاسیک مشترک با دو تن دیگر ۱۳۷۷…
ادامه مطلب ...