آشیان / برچسب آرشیوها:  فاطمه صادقی، زنان

برچسب آرشیوها:  فاطمه صادقی، زنان

تغییر جنسیت و شرایط عدالت

  یکی از مهم‌ترین دعوی‌ها در برابر فقه اسلامی ارتدوکس که تنها خاص دورۀ معاصر و به زنان هم محدود نمی شود، این بوده است که در بسیاری موارد فقها نظر شخصی و حتی منافع شخصی خود را به جای نظر شرع و آموزه های وحیانی مطرح کرده اند. این …

بیشتر بخوانید