آشیان / برچسب آرشیوها:  مریم رفیعی، جنبش زنان، انتخابات ریاست جمهوری، ایران

برچسب آرشیوها:  مریم رفیعی، جنبش زنان، انتخابات ریاست جمهوری، ایران

جنبش زنان و انتخابات ریاست جمهوری در ایران

جنبش زنان به عنوان یک جنبش فراگیر که دستکم منافع و حقوق نیمی از جمعیت ایران را حمایت می کند، طی یک سال آینده با فرصت ها و موقعیت های درخشانی روبرو است که  ضروری است با تنظیم رفتار اساسی در آینده گام های بلندی در تحقق مطالباتش بردارد. این …

بیشتر بخوانید