آشیان / برچسب آرشیوها:  مشی و مشیانه، محمد محمد علی، افسانه ها

برچسب آرشیوها:  مشی و مشیانه، محمد محمد علی، افسانه ها

مشی و مشیانه به زبان ساده

افسانه‌ها و اسطوره‌ها و حماسه ها، خرافه نیستند. جزو فرهنگ بشری هستند. جزو فرهنگ و آداب و سنن همان کشور سازنده هستند. خرافه هم اگر باشند، در تقسیم بندی جهانی‌ دو نوع خرافه داریم. خرافه‌های مثبت و خرافه‌های منفی. خرافه‌های مثبت شادی آفرین هستند و تفکر زا، اما خرافه‌های منفی‌ اندوه …

بیشتر بخوانید