آشیان / برچسب آرشیوها:  مطهری، موسوی و کروبی

برچسب آرشیوها:  مطهری، موسوی و کروبی

مطهری: موسوی و کروبی یا آزاد شوند یا همزمان با احمدی نژاد محاکمه

این وضع تا کی باید ادامه داشته باشد؟ حرف من این است که باید تکلیف آقای موسوی و کروبی پس از آشتی ملی که در انتخابات رخ داد، روشن شود و ضرورتی برای ادامه حصر آنها نیست.  مطهری در پاسخ به انتقاد توکلی نسبت به نطق میان دستورش در روز …

بیشتر بخوانید