آشیان / برچسب آرشیوها:  من؟، وفاداری، کانادا، چارلز راچ، ملکه الیزابت؟

برچسب آرشیوها:  من؟، وفاداری، کانادا، چارلز راچ، ملکه الیزابت؟

من؟ وفاداری به ملکه الیزابت؟

همان‌طور که همه‌ی ما مهاجرین میدانیم یکی از مراحل قانونی و تشریفاتی برای بدست آوردن تابعیت کانادا این است که باید سوگند وفا داری به ملکه یا پادشاهی انگلیس ادا کنیم.  بسیاری از ما مهاجرین این امر را به عنوان یک عمل صرفاً تشریفاتی نگاه کرده و چندان اهمیتی به …

بیشتر بخوانید